Akshay Kumar at Hindi Parishad fest

Akshay Kumar at Hindi Parishad fest of Jaihind College at Churchgate.