Zor Ka Jhatka bash

Zor Ka Jhatka bash held at Mumbai.